ترمیم مو به روش HRP


HRP یک متد آمریکایی می باشد که در ابتدا موسسه ترمیم موی هیردایرکت آمریکا و بعد از آن هیرکلاپ آمریکا انجام دادن، در این روش ابتدا نمونه ای از موی سر فرد وابعاد سر میگیرند و سپس تار موی مشابه از نظر جنس مو، رنگ مو و حالت مو تهیه میکنند و با توجه به قالب سر پروتز که شبکه بسیار ظریف و نازک هست را می سازند و موی صد درصد طبیعی را به صورت تاربه تار داخل پروتز کار میکنند،بعد از تکمیل فرایند پروتز،آن را بر روی پوست سر به وسیله روشهای مختلف فیکس می کنند.

موسسه ترمیم مو رستگار اصفهان